Fra venstre mod højre: Marie Louise Bech Nosch, Erik Michael Darre, Lykke Ogstrup Lunde, Minik Thorleif Rosing og  Anne-Marie Mai.

Lykke Ogstrup Lunde
Forperson

(F. 1975)

Journalist 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet den 5. maj 2020. Konstitueret som forperson den 11. maj 2021. På genvalg i 2022. Kan sidde i bestyrelsen indtil 2030 (efter 10 års funktionstid), men med mulighed for forlængelse til 2035. 

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn). Forretningsmæssig-økonomisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • VELUX STIFTUNG (Schweiz), formand
 • Kwera Fund, Malawi, bestyrelsesmedlem
Minik Thorleif Rosing
Næstformand

(F. 1957)

Professor, lic.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 12. juni 2012. Genvalgt og konstitueret som næstformand hvert år siden 2015. På genvalg i 2020. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2022.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for miljø og bæredygtighed samt arbejdsgruppen for humanvidenskab og praksis.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • IIvalo & Minik Fonden, bestyrelsesformand
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark (GEUS), bestyrelsesformand
 • Arktisk Institut, næstformand
 • Louisiana Museum of Modern Art, bestyrelsesmedlem
 • Danmarks Grundforskningsfond, næstformand

Priser:

 • Ebbe Muncks Hæderspris, 2001
 • Danish Geology Award, 2008
 • Rungstedlundprisen, 2018
Anne-Marie Mai
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Professor, lic.phil.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmøde d. 11. maj 2021. På genvalg i 2023. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2029 (efter det fyldte 75. år).

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv:

 • Odense Katedralskole, formand for bestyrelsen
 • Kulturministeriets Bogpanel, formand
 • Det Danske Akademi, medlem
 • Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg, medlem
 • Dansk Selskab for 1700-talsstudier, medlem af bestyrelsen
Erik Michael Darre
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Generallæge, speciallæge i ortopædkirurgi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 19. juni 2018. På genvalg i 2023. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i Danmark.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling, formand
 • Lægevidenskabelige selskaber, medlem af repræsentantskabet
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, medlem af advisory board

Priser:

 • World Veterans Federation Rehabilitation Prize, 2012
 • Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn, 2013
Marie Louise Bech Nosch
Bestyrelsesmedlem

(F. 1970)

Professor, cand.mag.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 16. juni 2015. Genvalgt i 2016. På genvalg i 2021. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for humanvidenskabelig forskning og kultur.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Wissenschaftliche Beirat, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Archäologischen Landesmuseum in Schleswig (Schleswig, Germany), næstformand
 • Conseil scientifique de la Maison Archéologie & Ethnologie (MAE), Université Paris X/CNRS, medlem
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2020-2024, præsident
 • Pasold Research Fund, advisory board, UK, medlem 2017-2021
 • H. P. Hjerl Hansens Mindefondet for Palæstinaforskning, bestyrelsesmedlem
 • Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat til fremme af videnskabelige, særlig historiske og sproglige studier ved Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem

Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes selskab 2020-2024, herunder

 • Bestyrelsesmedlem i Julie von Müllens Fond
 • Bestyrelsesmedlem i Niels Bohr Fondet
 • Bestyrelsesmedlem i Suhrs Legat.

Fakta om bestyrelsens medlemmer bliver opdateret løbende.

Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investeringskomité
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
 • Lykke Ogstrup Lunde, journalist, forperson, VELUX FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN
 • ​Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Michael Nellemann Pedersen, cand.polit og direktør, Chief Investment Officer, PKA, eksternt medlem