Til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Hvem kan søge?
Villum Experiment er skabt til de særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøger er anonym for bedømmerne. For danske universiteter og forskningsinstitutioner er dette også et rekrutteringsværktøj til at tiltrække dygtige forskere udenfor Danmark.

Hvornår?  
Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. Vi offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august/september. Se 2021-opslag.

Hvor meget?
Der kan søges mellem 1-2 mio. kr. inkl. 15% til indirekte omkostninger. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser, løbende udgifter osv. 

Hvor længe?
En bevilling varer op til to år. Som tidligere modtager kan du søge igen, når bevillingen er udløbet.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. fem måneder.

Ansøgningsproces - Villum Experiment:

Anonym ansøgning
Ansøgeren er anonym for bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud og som har et højt risikomoment i forhold til succes. Hver sagkyndig har mulighed for at tildele én ansøgning en ”trumf”; dvs. at der skal særlige argumenter til, hvis fondens bestyrelse vælger ikke at støtte idéen.

Kom med i et fællesskab
Som modtager af en Villum Experiment bevilling får du mulighed for at deltage i forskellige netværksaktiviteter med andre bevillingshavere.

Villum Experiment Call 2021

Ansøgningsfristen var den 17. marts 2021 kl. 14.00.

Hvad betyder anonym ansøgning for forskningen?

Center for Forskningsanalyse skal evaluere Villum Experiment-programmet.

51 vilde forskningseksperimenter fik funding i 2020

I 2020 fik 51 originale forskningseksperimenter i alt 100 mio. kr. under Villum Experiment. 

Kontakt: