VILLUM FONDEN vil løfte excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau frem i deres forskerkarriere.

Programmet kan kun søges ved invitation og anbefaling fra hjemmeinstitution.

Kun omkring en ud af syv professorer indenfor natur og teknisk videnskab er kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Det betyder, at vi går glip af kvindelige forskertalenter. Derudover gavner en mangfoldig arbejdsplads både forskningen og forskningsmiljøet.

Villum International Postdoc Programme støtter ambitiøse og fremragende kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.en, hvor det store frafald af kvinder i de akademiske karrierestillinger på universiteterne starter.

Ansøgere skal forfølge et ønske om en selvstændig forskerkarriere og i den forbindelse planlægge et forskerophold i udlandet. Det er afgørende, at man kommer godt fra start med internationalt udsyn og netværk tidligt. Det gavner både karrieren og forskningen. Værtsinstitutionen skal aktivt støtte ansøger i forhold til at sikre hjemkomst til Danmark.

Programmet er øremærket kvindelige forskere i 5 år i perioden 2019-2023.

Der er afsat i alt 15 mio. kr. til programmet i 2021. 

Hvem kan søge?
Du kan søge, hvis du er kvindelig forsker indenfor natur og teknisk videnskab og er ved eller lige har færdiggjort din ph.d. i Danmark. Dansk statsborgerskab er ikke et krav. Vær opmærksom på, at programmet kun kan søges ved invitation og anbefaling fra dit fakultet og institut.

I forvaltningen af ansøgninger til fonden henholder fonden sig til det juridiske køn på ansøgningstidspunktet.

Hvornår?
Programmet bliver annonceret årligt i perioden fra 2019-2023. Vi offentliggør det næste opslag i februar 2022 med ansøgningsfrist i maj 2022.

Hvor meget?
Du kan søge en bevilling på 1-2,5 mio. kr., som primært dækker løn. Bevillingsbeløb inkluderer 15 % til dækning af indirekte projektomkostninger. Udover bevillingen tilbyder VILLUM FONDEN supplerende finansiering af leveomkostninger forbundet ved at tage partner og familie med på udlandsophold. Den supplerende støtte bliver bevilliget og udbetalt efter behov og på vurdering af institut og institutionens internationale kontor/enhed. 

Hvor længe?
En bevilling løber op til 3 år, hvor udlandsophold er det primære, fx med 2 års ophold i udlandet og efterfølgende 1 års ophold på værtsinstitutionen i Danmark.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. tre måneder.

Ansøgningsproces
Du kan kun søge ved indstilling fra et dansk universitet.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence. Fondens komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning indstiller til bestyrelsen, hvem der skal modtage en Villum International Postdoc-bevilling.

Seneste opslag: Villum International Postdoc Call 2021

Ansøgningsfrist var den 5. maj 2021 kl. 14.00.

Villum International Postdocs 2020:

Seks videnskabskvinder kickstarter karrierer

Villum International Postdocs 2020:

Otte forskere får bevillinger.

Kontakt: